O Autoru

Autor, koji koristi pseudonim Harun Yahya, je roĄen 1956. godine u Ankari. Nakon osnovnog i srednjeg obrazovanja koje je stekao u Ankari, školuje se na fakultetu primjenjenih umjetnosti na Mimar Sinan univerzitetu i na filozofskom fakultetu Istanbulskog univerziteta. Od '80-ih godina naovamo, napisao niz djela iz oblasti vjere, nauke i politike. Autor je napisao veoma znařajna djela koja iznose neosnovanosti teorije evolucije, obmanjivařke metode evolucionista i mrařne povezanosti darvinizma sa krvavim ideologijama.

Pseudonim Harun Yahya je nastao kao spomen i izraz poštovanja prema dvojici vjerovjesnika, Harunu i Yahyi, a. s., koji su se borili protiv demantirane židovske misli. Simbolika autorovog korištenja Resulullahovog peřata na koricama knjiga je u vezi sa sadržajem ovih knjiga. Peřat simbolizira Kur'an-i-Kerim kao posljednju objavu Allaha, dž. š., i vjerovjesnika, Muhammeda, a. s., kao hatem-ul enbijaa. Sva svoja djela autor je, takoĄer, zasnovao na dva osnovna temelja: Kur'anu i sunnetu Muhammeda, a. s. Na taj nařin on ima za cilj da kaže "posljednju rijeř" koja öe, jednu po jednu, pobiti sve temeljne tvrdnje ateistiřke filozofije i upotpunosti uöutkati ateistiřke prigovore uperene protiv vjere. Resulullahov peřat je korišten kao dova namjere izgovaranja ove "posljednje rijeři".

Zajedniřki cilj svih autorovih djela je širenje kur'anskih informacija i saopöenja širom svijeta i na taj nařin podsticanje ljude na razmišljanje o temeljnim postavkama vjere, kao što su Allahovo postojanje, Njegovo jedinstvo i buduöi svijet (ahiret) i iznošenje neosnovanosti ateistiřkih sistema i njihove izopařene prakse.

Upravo su veliku pažnju na sebe privukla djela Haruna Yahye u mnogim zemljama širom svijeta od Indije do Amerike, od Engleske do Indonezije, od Poljske do Bosne i Hercegovine, od Španije do Brazila. Djela, koja su prevedena na mnoge jezike poput engleskog, francuskog, njemařkog, bosanskog, talijanskog, španskog, portugalskog, pakistanskog (urdu), arapskog, albanskog, ruskog, ujgurskog i indonežanskog, se prate od strane široke řitalařke publike.

Ova djela, koja su prikupila veoma pozitivne kritike širom svijeta, su bile povodom da mnogi ljudi postanu vjernici, a, takoĄer, i povodom da mnogi ojařaju svoje veö postojeöe vjerovanje. Svako onaj ko prořita i proanalizira ove knjige uořit öe njihov prepoznatljiv stil pun mudrosti, jezgrovitosti, jednostavnosti i srdařnosti i njihov nauřni i racionalistiřki pristup. Djela nose odlike kategoriřnosti i apsolutne neospornosti. Nemoguöe je da materijalistiřku filozofiju, ateizam i sve ostale zalutale filozofije i gledišta ubuduöe iskreno brane oni koji prořitaju i ozbiljno razmisle o temama koje se obraĄuju u ovim djelima. Ako, pak, budu branili, to može biti samo inatna emocionalna odbrana, obzirom da su se oni kroz ova djela uvjerili da su apsolutno pobijeni idejni oslonci ovih filozofija. Sve suvremene ateistiřke tendencije su idejno poražene u djelima Haruna Yahye.

Nesumnjivo, ove karakteristike potiřu od nadasve efektnog stila i mudrosti Kur'ana. Sam pisac nije ponesen gordošöu zbog svojih djela; jedina mu je namjera biti povodom da řitaoce usmjeri na pravi, Allahov put. Osim toga, od ovih djela autor nema nikakve materijalne zarade. Nikakvu materijalnu zaradu nemaju ni svi ostali ukljuřeni u projekat publikovanja knjiga: od onih koji rade na kompjuterskoj obradi teksta, dizajna stranica i korica, do onih koji su ukljuřeni u marketing i distribuciju. Jedini im je cilj da svojim hizmetom postignu Allahovo zadovoljstvo.

Uzimajuöi u obzir ove řinjenice, proistiře da je i podsticanje na řitanje ovih djela, koja omoguöavaju da se vidi ono što se prethodno nije vidjelo i koja su povod usmjeravanja na pravi put, takoĄer jedan veoma znařajan hizmet.

Umjesto preporuřivanja ovih vrijednih knjiga, publikovati knjige koje mute ljudski razum, koje dovode do velikog misaonog nereda i koje su fiksirane generalnim iskustvom koje nema jak i prodoran uticaj u domenu odbrane vjere i razbijanju sumnja, öe biti razlogom gubljenja vremena i truda. Sasvim je izvjesno da efektnu odbranu vjere nemaju djela koja su usmjerena ka iskljuřivom naglašavanju autorovog književnog umijeöa. Oni, pak, koji u aktualnom kontekstu gaje odreĄene sumnje, öe iz opöih mišljenja řitalaca, gdje se sasvim jasno vidi efektnost ovog hizmeta, njegov uspjeh i iskrenost, moöi shvatiti da je pobijanje ateizma i širenje kur'anskog morala jedini cilj djela Haruna Yahye.

TakoĄer se ne smije gubiti iz vida da je dominacija ateistiřke misli osnovni povod velikih svjetskih nereda, tiranija i stradanja koja doživljavaju muslimani širom svijeta. A nařin da se svijet oslobodi ovih nedaöa leži u poražavanju ateistiřke misli, iznošenje vjerskih fakata i prezentiranje kur'anskog morala na nařin na koji to ljudi mogu poimati i sprovoditi u praksi. Uzme li se u obzir okruženje tiranije, intriga i anarhije, u koje se svijet svakim danom sve više nastoji uvuöi, postaje sasvim jasno da se ovaj hizmet mora obaviti što je moguöe brže i efektnije. U protivnom, može biti veoma kasno.

Djela Haruna Yahye, koja su u kontekstu ovog veoma bitnog hizmeta preuzela avangardnu ulogu, öe, uz Božiju pomoö, biti povod da ljude u XXI stoljeöu dovede do mira i spokojstva koji su opisani u Kur'anu, řestitosti i pravde, do ljepota i blagodati.

 
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top